Mô tơ đồng quạt điều hòa Nefa NF70 – NF80 – NF90

Mô tơ đồng quạt điều hòa Nefa NF70 – NF80 – NF90

680,000