Bộ 3 lõi lộc thô Nefa

Bộ 3 lõi lộc thô Nefa

0

0
  • Lõi số 1: Loại bỏ các cặn bẩn lơ lửng trên 5 micron (bùn đất, sạn cát, rong rêu…).
  • Lõi số 2: Loại bỏ Clo, Clorine, chất hữu cơ dư thừa và các khí gây mùi trong nước.
  • Lõi số 3: Loại bỏ các cặn bẩn lơ lửng trên 1 micron (bùn đất, sạn cát, rong rêu, …).

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

1900.088.869